top of page
innerljke scholing

Innerlijke Scholing

Het zesvoudige pad kent zijn wortels in de antroposofie. Rudolf Steiner gaf een zestal basisoefeningen om de ziel te scholen, dit als voorbereiding op meditatie gericht op bewustzijn in hogere gebieden. Dhr. J. van Dam maakte de oefeningen praktisch en bereikte daarmee veel mensen met zijn boekje ‘Het Zesvoudige Pad’. In de tijd dat hij lesgaf op de Lerarenopleiding voor    Vrijescholen (huidige Vrijeschoolpabo) wist hij ons te raken met zijn oefeningen, anekdotes en doorleefde ervaring.

 

"Ik was zó gretig om alles op te nemen in zijn lessen, niets wilde ik missen. Toen ik de innerlijke scholing begon uit te dragen begreep ik waarom; hij legde met zijn colleges een basis voor mijn latere werk.’ (Debora)

Wanneer we werken aan het zesvoudige pad, werken we aan innerlijke scholing; scholing voor de ziel. Om zelf de regie te krijgen over je leven. We leren om innerlijke impulsen en gevoelens sneller waar te nemen en om er bewust mee om te gaan. In deze onrustige tijd willen we houvast bieden door aan je eigen ontwikkeling te werken. Om meer stabiliteit te krijgen, of zoals Dhr. Joop van Dam schreef: meer gelijkmoedigheid. 

 

De oefeningen zijn praktisch van aard en goed in te passen in de dag. Van jou wordt verwacht dat je de oefeningen zelf in je leven gaat beoefenen, zodat ze na verloop van tijd als het ware inslijten in je gewoontelichaam. Je kunt er dan later altijd weer naar teruggrijpen.

 

Op onze bijeenkomsten werken we in kleine groepen. Je gaat zelf aan de slag en omdat je er samen mee bezig bent is het beter vol te houden. Wij helpen je op weg.

 

De oefeningen:

1. Je gedachten ordenen.
2. Voornemens in de praktijk brengen. 
3. Harmonie in het gevoelsleven brengen. 
4. Het streven naar positiviteit. 
5. Onbevangen zijn. 
6. Het streven naar een evenwicht tussen de oefeningen.

 

Door het zesvoudige pad te bewandelen leer je jezelf beter kennen en zul je krachtiger in het leven staan. Dit heeft een positieve uitwerking op je omgeving.  Want wat je voorleeft wordt onbewust overgenomen. 

 

                                     

zelfscholing-1.jpg
Geboorteverhalen

Geboorteverhalen

Het helemaal terughalen van een geboorteverhaal is als het openen van een boek waarvan je de samenvatting wel kent, maar waarbij je toch verrast zult worden door symbolen, metaforen, geuren, kleuren en gedetailleerde beschrijvingen. Door werkelijk met aandacht terug te gaan naar deze geschiedenis en haar zorgvuldig te vertellen, kan ze weer voor je gaan leven. Kan geheeld worden wat nog pijn deed. Dit is een krachtige methode om je te verbinden met dit kind, je partner en jezelf als vrouw en moeder. De kring die met aandacht en mededogen naar je luistert is als een warme deken die je omhult en beschermt. Een cadeau voor jezelf en jullie kind!

 

Wanneer je vertelt mag alles er zijn, net zoals het er toen was:

 

Levensveranderend. 

Ingrijpend. 

Krachtig en kwetsbaar. 

Verdrietig en vreugdevol. 

Het onderzoeken van een geboorteverhaal geeft een verfrissende kijk op het leven met kinderen. Wanneer dit verhaal klinkt gaat er een nieuwe wereld open; een waarin dit kind zichtbaar wordt.

 

Bij Duende bieden we de mogelijkheid om op onderzoek uit te gaan: We houden de verhalen tegen het licht, wetend dat we hier een blauwdruk van het leven van ons kind onderzoeken. Voorzichtig, zonder harde conclusies of vastgezette sjablonen. Intuïtief en vanuit mededogen kunnen we handvatten en antwoorden voor de opvoeding vinden. Open je hart en je ogen en zult je niet alleen dieper verbonden voelen met dit kind, maar ook met jezelf en je partner. En de handvatten kun je direct gebruiken in het leven van alledag. 

Deze manier van werken met een geboorteverhaal is gestoeld op de antroposofische geesteswetenschap. Steiner gaf in zijn voordrachten veel aanwijzingen die Jeanne Meijs verder ontwikkelde. Zij schreef vele zeer heldere boeken en ontwierp de opleiding tot actief beeldende therapie.  

Wij mochten in 2021 een waardevol opleidingstraject volgen bij ervaren therapeuten/docenten van deze opleiding om zo onze kennis en ervaring met het werken met de geboorteverhalen nog verder te verdiepen vanuit de bron. 

geboorteverhalen.jpg
Plezier en zingeving in het moederschap (1).jpg
Plezier en zingeving in het moederschap (2).jpg
bottom of page